Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Корпорацията е:

  2. В частната корпорация по- голямата част от акциите са притежание на:

  3. Най-прецизното определение на корпорация от изброените е:

  4. Корпоративното управление има за цел:

  5. Корпоративната стратегическа система включва:

  6. Корпоративната маркетингова стратегия позволява:

  7. Ролята на акционерите за стратегическото развитие на корпорацията, се дефинира, като:

  8. Изборът на няколко целеви сегмента и прилагане на специални маркетингови действия е подход на:

  9. Едно от изброените не е изискване при дефиниране на стратегическате цели:

  10. Стратегическите маркетингови цели на корпорацията следва да бъдат:

Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"

Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:14:58
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin