Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 5. вкл.

  В древна Елада най-свещеното късче земя е Олимпия, чието име и традиции са живи и сега. Нейният разцвет започва, когато дорийците издигат тук светилище в чест на бащата на боговете – Зевс. Името на древния град се свързва с най-известните състезания, т.нар. олимпийски игри. Херакъл, великият митичен герой от древността, се смята за основател на игрите, организирани в чест на Зевс, които в продължение на около 1 200 години – от 776 г. пр.н.е. до 393 г. от н.е. – се провеждат на всеки четири години. Център на археологическите разкопки в Олимпия е дорийският храм на Зевс от времето между 470 и 456 г. пр.н.е., където първоначално се намира огромната статуя от злато и слонова кост на седящия Зевс Олимпийски, дело на Фидий. Храмът на богинята Хера, разположен северно от храма на Зевс, принадлежи все още на античната епоха. В него са запалвали олимпийския огън. Стадионът на Олимпия е мястото, където са се провеждали олимпийските игри. Той е с дължина почти 193 м и с дълъг цилиндричен вход, наричан крипта. Там са допускани като участници и зрители само мъже. Единствената жена, която е допускана по време на игрите, е жрицата на богинята Хера. Във всички времена стадионът е възприеман като природна даденост. Зрителите са седели не върху помпозни мраморни стъпала, а върху земни насипи.

  Коя е темата на текста?
 2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
 3. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?
 4. Как е осъществена връзката между първото и второто изречение в последния абзац от текста?
 5. В коя от думите е допусната правописна грешка?
 6. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
 7. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? Машинописката (А) се оказа идеялният (Б) сътрудник – сдържан (В) и коректен (Г).
 8. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
 9. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка? Не ме учи с кой (А) да се срещам, а мисли за своите (Б) собствени проблеми, защото няма на кого (В) да се оплачеш и никой (Г) не може да ги реши вместо теб.
 10. В кое изречение е допусната граматична грешка?

Изпит по български език и литератур

Проверете знанията си по БЕЛ, и се подгответе за изпити.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-04-14 20:59:44
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita