Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените по-долу е характерно за разходното пенсионно осигуряване.

  2. Размерът на вноската за доброволно здравно.....от..., а този задължително от

  3. При равното разпределение на публичните блага възниква

  4. Ролята на агент (изпълнител) по договорната система не може да се изпълнява от

  5. Това, което отличава програмния бюджет от традиционния е

  6. При сравнение на параметрите на един инвестиционен проект в публичния сектор се оказва,че MSB=MSC Tогава може дасе твърди, че

  7. Частнитепублични блага могат да бъдат финансирани

  8. Чрез осъществяването на някой бюджетни разходи д-вата не изземва част от оскъдните ресурси, а само ги преразпределя.Това са разходи от вида:

  9. Бюджета на социалния осигурителен институт се включва в

  10. Ако коефициентаът на еластичност на публичните разходи от БВП е <1,то публичните разходи.

Тест по Икономика на обществения сектор за 4-ти курс

Тестът е изпитен и съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Икономика.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:13:56
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin