Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В българската литуратура Яворов НЕ внася темата за:

  2. Мотивът за светлия блян по хармония и по пълнокръвен живот прониква поезията на :

  3. В коя от изброените творбитрудът е осмисленне като мъка, а като естествен, спонтанен изразна човешката жизненост:

  4. Жанрове, типични за българския символизъм, са:

  5. Кой от посочените герои НЕ е от повестта „Гераците“?

  6. Коя от посочените творби е балада?

  7. Кое от изброените епизоди е кулминацията на разказа „Ветрената мелница“ от Елин Пелин?

  8. Проблемът за болката и носталгията по безвъзвратно изгубената родина е в центъра на :

  9. Кои двама автори имат творби, в чието заглавие фигурира името на Левски?

  10. В коя своя творба Дебелянов предсказва предстоящата си гибел:

Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас

Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:13:25
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin