Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните понятия не присъства в състава на понятието „корпоративна соц Отговорност”?

  2. По отношение на околната среда КСО може да намери приложение в следните аспекти:

  3. Концепцията за КСО започва да се прилага първоначално в:

  4. По отношение на човешкия капитал и условия на труд КСО може да намери приложение в следните аспекти:

  5. По отношение на придобиване на знания и образованието КСО може да намери приложение в следните аспекти:

  6. Добавена стойност като резултат от прилагането на КСО може да се търси в няколко посоки:

  7. Кои от посочените фондови индекси са специализирани по отношение на социално отговорните компании?

  8. За да се генерират възможно най-много ползи и печалби за бизнеса и обществото е необходимо да се обърне внимание на следните видове дейности:

  9. Кои от посочените принципи присъстват в съдържанието на „Глобалния договор”?

  10. „Екваториалните принципи” (Equator Principles, 2003) представляват доброволно обединение:

Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС

Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 11:22:39
Предмет: Социална политика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 39 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin