Тест по Макроикономика за 1-ви курс

Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 11:15:07
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от елементите не се включва в БНП на България:

 2. Добавките се състоят от:

 3. Кое от посочените е част от разполагаемия личен доход:

 4. Кое от изброените не е компонент на разходния подход за изчисляване на БВП:

 5. При изчисляване БНП чрез доходния метод се включват следните компоненти с изключения на:

 6. Ако се знае, че номиналния БВП се е увеличил с 20% за даден период от време, а реалния е нараснал с 30%, може да се твърди, че:

 7. Кое от посочените не е компонент на чистите частни инвестиции?

 8. Каква е величината на реалния БНП, ако номиналния БНП възлиза на 6400 млрд. лева при дефлатор 160:

 9. Бюджета на три домакинства – Петрови, Иванови и Николови са разпределени между три групи стоки по следния начин:

  Цените на облеклото и обувките нарастват с 25%, на храната – с 35%, а на други – с 15%. Посочете вярното твърдение:

 10. Доходът на едно семейство се е увеличил от 3000 лв за 1998г на 4000 лв за 1999г Индексът на цените за съответните години е 100 и 120 Семейството има: