Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Разработчиците на интернет приложения от кои действащи езици могът да избират?

  2. Коя технология е базиран език за създаване на уеб страници?

  3. Какво е Oracle 11g платформа?

  4. Кой етикет прекъсва изобразяваните данни?

  5. Какво е свързващ етикет?

  6. Кой етикет за форми създава падащ списък от всички изброени?

  7. Кои от изброените са допълнителни cartridges, управляващи мултимедийни данни в Oracle 10G/11g?

  8. При кое от изброените приложения се дава възможност на потребителя да работи дори и да не е свързан с мрежата?

  9. Кое от изброените мултимедийни данни определя географската ширина и географската дължина с определена част информация?

  10. Кои обекти могат да комуникират с други обекти независимо от местоположението?

Тест по Информатика над Оracle Аpex

Това е тест, който е за студенти по дисплината Оracle Apex. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 11:07:18
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin