Тест по Математика за 7-ми клас на тема "Неравенства в триъгълник"

Тестът съдържа 10 въпроса със 4 предполагаеми отговора като всеки въпрос има един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 11:07:09
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако а > b, то вярно е, че:

  2. Ако а > 4 > b, то не винаги:

  3. Сравнете основата и бедрото на равнобедрен триъгълник, ако ъгълът при върха му е 58 градуса

  4. В триъгълник АВС а:b:с=3:2:5. Най-голямата страна е:

  5. В триъгълник АВС a=35°. b=115°. Най-малката страна в триъгълника е:

  6. В триъгълник АВС ъгъл В = 90°, ВС > АВ. Запишете с интервал стойностите, които може да приеме ъгъл А:

  7. Двете от страните на триъгълник са 0,6см и 1,1 см. Намерете дължината на третата страна, ако тя е цяло число в сантиметри:

  8. Тъпоъгълен равнобедрен триъгълник има периметър 19 см и едната му страна е с 4 см по-голяма от другара. Колко сантиметра е основата:

  9. 9. Страните на триъгълник АВС са а=5dm, b=3m; c=4dm. Сравнете ъглите α; β и γ

  10. Периметърът на равнобедрен триъгълник е 24 см. Намерете страните му, ако една страна е с 6 см по-голяма от другата.