Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете невярното твърдение. Съгласните звукове се характеризират със седните признаци:

  2. Според мястото на учленение съгласните в българския език биват:

  3. Съгласните звукове биват:

  4. В кой ред съгласните са само звучни?

  5. В кой ред съгласните звукове нямат съответен звучен?

  6. В кой ред двойките звучни - беззвучни съгласните са написани неправилно?

  7. Съгласните звукове са в силна позиция, когато са:

  8. В кои от изброените позиции не се произнасят звучни съгласни?

  9. Двойките думи мия - бия, роза - боза, вада - пада, замък - залък се различават по:

  10. Открийте правописна грешка

Тест по Български език за 8-ми клас на тема "Гласни и съгласни звукове"

Тестът съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Това 19 езикови задачи, с които всеки може да провери умението си да пише правилно.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:59:29
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin