Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стратегическия процес в организацията се характеризира със следните атрибути. Посочете верния: Непрекъснатост 2.Обусловеност 3.Иеархичност 4.Планомерност

  2. Стратегически школи в мениджмънта се основават на три основни подхода. Посочете грешния

  3. Реализирането на стратегически консенсус минава през 4 фази. Посочете грешния

  4. Кой от посочените модели за вземане на стратегически решения не е от класификацията на Глюк? Посочете верния

  5. При обосноваването на стратегически решения се използват различни техники .Коя от посочените техники не се използва за тази цел?

  6. Стратегическата политика се характеризира с: Посочете грешния

  7. Основни методи на стратегическото прогнозиране. Посочете грешния

  8. Стратегически анализ на стратегическата среда включва: стратегически анализ на условията, стратегически анализ на заплахите и още: Посочете грешния

  9. При стратегически анализ на условията обкръжаващата среда се оценяват следните основни фактори: политически, икономически ,социални, технологични.

  10. При стратегическия анализ на конкуренцията използва разработване на конкурентен профил компанията и на нейните конкуренти. Основни фактори са производството, мениджмънт, маркетинг и :

Тест по Стратегическо управление за 3-ти курс

Тестът съдържа 26 въпроса като всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Стратегическо управление.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:43:41
Предмет: Стратегическо управление
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin