Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За модела на Бевъридж е характерно, че:

  2. Осигурителната защита е:

  3. Чрез позициите на бюджетите на социалноосигурителните фондове в приходната им част:

  4. „Осигуряеми” са рисковете:

  5. Външният контрол в системата на социалното осгиуряване е:

  6. В теоретичен и приложен аспект организацията и управлението на социалното осигуряване обхваща следните направления и дейности:

  7. Социално-демографския риск се свързва с:

  8. Различията между социалното осигуряване и социалното подпомагане са в:

  9. Повод за осигуряване срещу риска „Общо заболяване” е:

  10. За безработица задължително се осигуряват:

Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс

Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:42:48
Предмет: Социална политика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin