Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. ИАА е:

  2. Кой от изброените актове е ИАА:

  3. Кой може да поиска издаването на ИАА:

  4. За започване на производство за издаване на ИАА, АО уведомява:

  5. Искането за издаване на ИАА може да се направи в следната форма:

  6. АО преценява предпоставките за допустимост на искането за издаване на ИАА, освен:

  7. Доказателствата за издаване на ИАА:

  8. Производството по издаване на ИАА инициирано по искане на гражданин може да се прекрати:

  9. ИАА се издава:

  10. Кой реквизит е задължителен за писмения ИАА:

Тест по Административно право и процес за 1-ви курс

Тестът съдържа 53 въпроса по Административно право. 52 от тях имат само един верен отговор, а 1 въпрос има два верни отговора. Предназначен е за студенти по Право в 1-ви курс. Използвани съкращения: ДВ – Държавен вестник АПК – Административно-процесуален кодекс ВАС – Върховен административен съд АО – административен орган АА – административен акт ИАА – индивидуален административен акт ОАА – общ административен акт НАА – нормативен административен акт АУАН – акт за установяване на административно нарушение НП – наказателно постановление

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:41:15
Предмет: Административно право
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 53 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin