Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете верния отговор. Една релация е във 2-ра НФ, ако

  2. При преобразуване на ER диаграма в релационен модел връзки от типа 1:М между две същности се представят чрез

  3. Външният ключ е

  4. Промяна стойността на първичния ключ в дадена таблица може да се направи

  5. Когато между две таблици съществуват връзки, то изтриване на ред от главната таблица може да се прави винаги, ако:

  6. Промяна стойността на РК в главната таблица не може да се прави, ако:

  7. Каскадно изтриване на записи от свързани таблици означава:

  8. Клаузата WHERE в оператора DELETE задава

  9. Клаузата "WHERE email Is not Null" в оператор SELECT за таблица Customers указва

  10. Какви колони могат да се зададат в списъка за избор на оператор SELECT, в който се използва клауза GROUP BY?

Тест по Информатика за 3-ти курс над Бази данни

Тест по База данни от 2007-ма година, подходящ за студенти от 3-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:40:32
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin