Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стихосбирката с Ботеви произведения е озаглавена:

  2. В стихотворението „Майце си" НЕ присъства мотивът за:

  3. Коя от посочените теми е основна за „Майце си"?

  4. Каква е била любовта на лирическия герой от „До моето първо либе“ в младостта му. Отбележете неверния отговор.

  5. Кое е невъзможното решение на въпроса защо лирическият герой До моето първо либе“ използва повелителни форми за отказ от любовта - „остави“, „не вливай“, „забрави“:

  6. Защо Христо Ботев в стихотворението „Елегия“ настоява народът да каже и да посочи, кои са виновниците за неговата робска участ с категоричното „кажи ми“:

  7. Кой художествен похват НЕ е използван в стиховете: „ръжда разяда глозгани кости, смок е засмукал живот народен, смучат го наши и чужди гости!

  8. Кое твърдение НЕ е вярно?

  9. Кое твърдение НЕ е вярно за „Хаджи Димитър“?

  10. Кое е баладичното в стихотворението „Хаджи Димитър“:

Тест по Литература за 11-ти клас върху лириката на Ботев

Тестът е подходящ за проверка на знанията след изучаване на творчеството на Ботев, както и за подготовка за ДЗИ. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:39:43
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin