Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Макроикономическата активност се измерва със следните променливи величини:
  2. Брутният национален продукт се дефинира като:
  3. Добавената стойност е:
  4. Брутният вътрешен продукт включва произведените крайни стоки и услуги за даден период от време, които са:
  5. Междинните продукти:
  6. Крайните продукти:
  7. Посочете вярното твърдение:
  8. При измерване на брутния вътрешен продукт (БВП) се из-ползва методиката на:
  9. Според производствения подход:
  10. Елементи на брутния вътрешен продукт (БВП) според разходния подход за неговото измерване са:

Измервания в макроикономиката

Тесто по макроикономиката за кандидат студенти, теста е за ВУЗ и за тези, които мислят да канд. в икономическо ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-03-24 01:25:06
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

copaste.NET