Тест по Генетика за ученици на тема "Наследственост и изменчивост"

10 въпроса за наследственост и изменчивост за проверка на уменията, всеки един от въпросите има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:36:04
Предмет: Генетика
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Закономерностите при унаследяването на белези се изучава от науката:

  2. Сивото оперение при гугутките е пример за?

  3. Алелът е:

  4. Каква е процентната вероятност детето на родители с кръвна група AB и 0 да е с кръвна група AB?

  5. Мутациите са:

  6. Кое съотношение при разпадането на фенотипа дава възможност да се направи извод, че единият от родители е дихетерозиготен при анализиращото дихибридно кръстосване?

  7. При двойката белези дълги мигли-къси мигли дългите мигли са доминантен белег. Може ли родителите с къси мигли да им се роди дете с дълги мигли?

  8. Белези, скачени с пола, са:

  9. Американският генетик Томас Морган е?

  10. Геномните мутации: