Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кога смятаме, че едно общество е поставило основите на цивилизация?

  2. В каква посока се намира Горен Египет спрямо Долен Египет?

  3. Кои са древноизточните империи?

  4. Първата столица на египетската монархия бил град:

  5. Финикийците създават:

  6. Кой разчел йероглифното писмо?

  7. Tутмос III разширява границите на Египет до:

  8. Кой е върховният бог на древните египтяни?

  9. Знанията на египтяните за задгробния живот са записани в:

  10. Ур, Урук, Лагаш са:

Тест по История за 5-ти клас на тема "Първите цивилизации"

Тестът е междинен - с фокус върху Египет и Месопотамия. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за учениците, изучаващи История в 5 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:35:17
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin