Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените източници на монополизъм е институционален?
  2. Кой от посочените източници на монополизъм е причина за появата на естествения монопол:
  3. Коя от посочените характеристики е основна за несъвършения пазар:
  4. Фирмата монополист посреща:
  5. В кой диапазон от цени е изборът на фирмата монополист на практика:
  6. Към бариерите за навлизане в един монополизиран отрасъл НЕ се отнасят:
  7. Кривата на пределния приход на фирма монополист:
  8. Кое от посочените твърдения е вярно:
  9. На определено от фирмата ценово равнище съответства:
  10. Фирмата монополист оптимизира приходите си:

Несъвършена конкуренция

Тесто по микроикономика за кандидат студенти, теста е за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-03-24 01:16:53
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

copaste.NET