Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. По какъв начин е било въведено християнството в България през ІХ век от княз Борис І?

  2. Кой от изброените по-долу фактори не е основен провокатор за българското стопанско развитие и предприемачество?

  3. Коя от изброените по-долу тези не принадлежи към общата теоретична концепция на П.Лоурънс и Н.Нория?

  4. Коя от долу изброените дейности не е част от държавната политика към предприемачеството?

  5. Източниците на улеснения са:

  6. Най-ниското минимално равнище на работна заплата в страните от ЕС от 1.01.2007 г. е:

  7. При създаването, формата на новия продукт отразява в себе си няколко основни изисквания?

  8. Какво поражда феномена на “човешкото невежество” или ограничеността на човешкото знание?

  9. В процеса на откриване на „новото” могат да бъда дефинирани три опорни точки. Коя от долу изброените не е такава:

  10. Според Дж.Гоблрайт, кой е най-големият източни на власт (на доходи) в края на ХХ и началото на ХХІ век?

Тест по Философия за 11-ти клас

Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 11-ти клас по Философия.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:33:14
Предмет: Философия
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin