Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Колко кръга изобразява богът ковач Хефест върху щита на Ахил, за да открои връзката между небето, земята, океана и хората?

  2. На коя от картините върху щита Хефест единствено разкрива присъствието на боговете?

  3. В средата на щита Хефест изобразява:

  4. В кои от стопанските дейности, изобразени върху щита, работата е съпроводена с музика, песни и танци?

  5. Как е представил Хефест живота на хората върху щита и техните действия във времето?

  6. Защо Ахил влиза в двубой с Хектор?

  7. С каква мисъл Хектор отива към двубоя с Ахил?

  8. Възможно ли е героят Хектор да вземе решение, което не е съобразено с неговата воинска природа?

  9. Какво условие поставя Хектор преди да започнат битката?

  10. Как приема Ахил победата си над Хектор?

Тест върху "Илиада" за 9-ти клас

Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за упражнение над произведението

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:29:58
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin