Тест за класна работа по БЕЛ за 6-ти клас

В теста е включен повеето от изученият материал по БЕЛ от втори срок в 6-ти клас. Може да се ползва за упражнение. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:27:47
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Следващият текст съдържа информация за една интересна случка. Прочетете го. "Сърната изскочи внезапно.Велко беше оставил пушката до дървото, беше седнал на дънера и отворил раницата.Тъкмо щеше да закусва.И сърната, и Велко се стреснаха.Тя сякаш забрави инстинктите си:беше замръзнала от ужас.Велко не помръдна.Знаеше, че ако се протегне за пушката, няма да я стигне.Сцената трая само миг, но в този миг Велко преживя и изумление, и разочарование, и яд. Сърната се втурна към гъсталака и изчезна от погледа на ловеца.Съжалявайки за пропуснатата възможност, Велко стана, взе пушката, повъртя я в ръце и я намести до отворената раница.Да му е под ръка.Както казват хората - след дъжд качулка.Приготви се, но знаеше, че е изпуснал шанса си.И двамата нямаше да повторят грешката си". Темата на текста е:

  2. Колко време продължава срещата на ловеца със сърната?

  3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

  4. Какво означава изразът след дъжд качулка, като имате предвид информацията от текста?

  5. В кой ред има само частици?

  6. Коя глаголна форма е в бъдеще време в миналото?

  7. В кое изречение НЕ е допусната грешка?

  8. Каква част на речта е подчертаната дума? "Ей, ние се залисваме тук, а времето минава."

  9. Коя дума е глагол в бъдеще време в миналото?

  10. "Урок по география" е откъс от: