Тест по Информатика за 10-ти клас. База от данни с MS Access

Проверка на знанията за БД - определение, видове БД, обекти в БД, типове данни, видове справки. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:27:37
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. База от данни съдържа таблица със сведения за учениците от няколко класа в следните полета: име, фамилия, ЕГН, номер в класа,среден успех.Кое от полетата е подходящо за ключово:

  2. При определяне на име на поле в таблица на база от данни, то:

  3. Отчет в база от данни е:

  4. Данните в базите от данни се организират в таблици, между които се осъществяват връзки при:

  5. При кой тип връзка на един запис от една таблица съответстват няколко записа в друга таблица и на един запис от втората таблица също могат да съответстват няколко записа от първата:

  6. За създаване на заявка, съдържаща данни от различни таблици, е необходимо:

  7. В случай на нужда от показване само на част от данните в базата от данни е добре да се използва:

  8. Заявка в база от данни е:

  9. Ако в едно поле на таблица в база от данни трябва да се въведе информация за ЕГН на дадена личност, е най–подходящо за тип на полето да се избере:

  10. Ключово поле на таблица се нарича: