Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

  2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

  3. В кое изречение е допусната правописна грешка?

  4. Нягул и дядо Власю са герои от творбата:

  5. Коя от посочените творби е ода?

  6. Полемичност,диалогичност, разговорност,смесване на стилови регистри са характерни за лириката на:

  7. Каква художествена функия изпълнява заглавието на сборника „Старопланински легенди”:

  8. В кое изречение има граматична грешка?

  9. В кое изречение няма лексикална грешка?

  10. Мария и Борис са герои от творбата:

Тест по БЕЛ за ученици

Тест по БЕЛ от 11 въпроса, само с по един верен отговор, предназначен за ученици.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:26:41
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin