Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Познанието е:

  2. Метод за получаване на представителна информация за нагласите на големи групи от хора и формулиране на определени тенденции е:

  3. Името на френския психолог Алфред Бине (1857-1911) се свързва с:

  4. В концепцията на Ерик Ериксън решаването на кризата доверие срещу недоверие е характерно от периода на развитието на личността, наречен:

  5. Общуване, определено от позицията, която даден човек заема( учител-ученик, началник-подчинен ), се нарича:

  6. Основен аспект на нагласите, отнасящ се до чувствата, които хората имат за себе си, другите или околната среда, се нарича:

  7. Еуфория е термин, който означава:

  8. Автогенна тренировка е:

  9. Пространствените, двигателните, тактилните кодове са част от:

  10. Възприемането от буден субект на несъществуващ в действителност обект или псевдовъзприятие (,,измама“ на сетивата) вследствие разстройство на мозъчната дейност се нарича:

Тест по Психология за 12-ти клас

Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:22:40
Предмет: Психология и логика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin