Тест по Статистическо изследване на зависимости, УНСС, студенти 3-ти курс

Тестът е по Статистика и се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Даван е на изпит в УНСС.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:16:11
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. По начина на проявление връзките биват:

  2. Ако при прилагане на МНМК е нарушено изискването за хомоскедастичност то води до:

  3. Критичната област при статистическата проверка на хипотези е

  4. Представянето на явленията на различни скали на измерване има отношение към

  5. Защитата от смущаващото влияние на страничните фактори от първи род се извършва чрез:

  6. Методът на максимално правдоподобие е приложим за оценки, които са:

  7. Кое от следните условеия свързани с приложението на ХИ квадрат метода НЕ Е ВЯРНО:

  8. При изследване на връзката между пола (p=2) и обществена активност (к=2) е получен коефициент на контингенция С=0,60.При изследването на връзката между социалния статус на лицата (р=5) и тяхната обществена активност (к=2) е получен коефициент на Крамер V2 = 0,66.Коя от двете изследвани връзки е по силна?

  9. Кое от посочените по-долу условия, отнасящи се до приложението на МНМК НЕ Е ВЯРНО:

  10. Включването на повече фактори в модела води до