Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Хордовите животни имат:

  2. Нервната система на хордовите животни е:

  3. По какво се различават хрущялните и костни риби?

  4. Всички земноводни:

  5. Коя характеристика се отнася за земноводните?

  6. За разлика от земноводните влечугите имат:

  7. Представителите на коя група земноводни имат скъсено тяло с добре развити крайници?

  8. Телесната температура на земноводните е непостоянна и зависи от температурата на околната среда защото:

  9. За кое от изброените земноводни се отнася характеристиката: Тялото е удължено, окраската е черна с неправилни жълти петна. Има опашка, две двойки крайници, кожа със слузни и отровни жлези.

  10. Активността на влечугите зависи от;

Тест по Биология за 8-ми клас. Животни с непостоянна телесна температура

Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Обхваща уроците за риби, земноводни и влечуги - животни с непостоянна телесна температура.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:15:02
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin