Тест по Икономика на предприятието за 3-ти курс

Изходен тест - съдържа 14 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти в 3-ти курс, изучаващи Икономика на предприятието.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:11:47
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете грешното твърдение:

  2. Посочете грешното твърдение:

  3. Когато по една инвестиция се плаща само проста лихва, това означава,че:

  4. Посочете вярното твърдение:

  5. Когато изискваната норма на възвръщаемост от една инвестиция нарасне, нетната ѝ настояща стойност ще :

  6. Кой от следните фактори за един перпетуитет е фиксиран и не може да се променя?

  7. Към ценните книжа с неограничен срок се включват:

  8. Кое от следните твърдения е вярно за облигация с купонен процент 10% и текуща доходност от 7%?

  9. При каква норма на възвръщаемост от инвестицията, ННС получава максималната си стойност?

  10. За метода на разходите е характерно, че: