Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изобретение, даващо началото на ИР (или с най-голяма важност)

  2. Кое от изброеното по-долу не пречи за натрупването на капитали в Германия?

  3. Кои са особеностите на индустриалното производство в края на 19в и началото на 20в

  4. В края на 19 и началото на 20 век по степен на концентрация и централизация САЩ заемат:

  5. Кое място заема Англия в навечерието на ПВС по обем на индустриално производство

  6. Кои са последиците от следвоенната инфлация?

  7. Проблемите, които се появяват в селското стопанство в световен мащаб след ПСВ предизвикват:

  8. Коя стока няма акциз според Закона за акцизите от 1894г.:

  9. Централния комитет за стопански грижи и обществена предвидливост и Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост имат право да: (посочете грешния отговор)

  10. Кое от изброеното по-долу не е част от индустриалната реформа на правителството на БЗНС?

Тест по Стопанска история за студенти

Тестът съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Акцентът е върху Индустриалната революция. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:05:21
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin