Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Общото между хуни, прабългари, готи, сакси и славяни е:
 2. За кой народ се отнася описанието в текста на хрониста Енодий (V-VI век)?
  „Това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Народ, който е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражения. Те не са изпадали в затруднение ... защото смятат, че е достатъчно удоволствие да пият кобилешко мляко. Кой би устоял на противник, който се носи и храни от своето бързо животно?”
 3. Кое НЕ е последица от заселването на славянските племена на Балканския полуостров?
 4. Управлението на хан Крум съвпада по време със създаването на:
 5. През 870 г. на Вселенски събор българската църква е обявена за:
 6. Годините 815, 864, 927 са свързани със:
 7. Общото между Петър Делян и Георги Войтех е, че те са:
 8. Кои от посочените сгради са строени през Средновековието?
 9. Първото антиосманско въстание за възстановяване на българската държава било организирано:
 10. За разрешаване на съдебни спорове покореното християнско население в Османската държава трябвало да се обръща към:

ДЗИ по История и цивилизация вариант 2

Тестът съдържа 30 задачи по история и цивилизация и задача за отговор на исторически въпрос. Тук е само тестовата част на изпита. /Вариант 2/

Информация и рейтинг

Дата: 2011-03-06 01:20:52
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita