Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво представляват флуидите?

  2. Какъв е вискозитетът, който се използва най-често в практиката?

  3. Основното уравнение на коя наука се определя от аналитичния израз: р=р0+ρgh?

  4. Как се нарича налягането, което въздуха упражнява върху земната повърхност?

  5. Къде намира приложение законът на ПАСКАЛ?

  6. Какъв вид течение на флуидите изследват уравненията на БЕРНУЛИ?

  7. Какво отчита критерият (числото) на РЕЙНОЛДС?

  8. Какви са видовете течения в зависимост от скоростния профил?

  9. Кой е откривателят на явлението хидравличен удар в тръбопровод?

  10. Върху какво има отрицателно въздействие явлението кавитация?

Тест по Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника за 11-ти клас

Тест 1 от 2015 г. по Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника за 11-ти клас, съдържа 20 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:04:48
Предмет: Машиностроене
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin