Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Продължете твърдението "Сложното смесено изречение е сложно изречение, ......

 2. Прочетете откъса от Ангел-Каралийчевия разказ "Слепият гъдулар":

   

  (1)"Името му беше Тилилей, а селяните от делиорманското село Орлица му думаха Талей. (2)Талей имаше една орехова гъдулка, една дарена ръка, която с лък цели пет години радва душите на орличани, но той си нямаше очи. (3) Дочуваше шума от крила на орел, кога се вие на витло във вишното небе, а какво е орел, не знаеше. (4)Нощем седеше на тревата под стряхата на полусрутената Хаджийска воденица, а малката кахърна чешма му разправяше една безконечна история, някогашна, донемайкъде жална, отколе забравена. (5) Далече някъде в глухото поле блееше изгубено агне, клони шумяха над главата на слепия. (6) От време на време той дигаше нагоре празните си очи към звездния рой и пълната месечина."

  и посочете вида на изреченията:

 3. Кои от изреченията в откъса на Ангел Каралийчев са сложни смесени?

 4. Открийте сложното смесено изречение:

 5. Къде няма сложно смесено изречение?

 6. Прочетете сложните смесени изречения и посочете това, в което първото и второто изречение са свързани съчинително, а второто и третото подчинително:

 7. Къде е допусната грешка в пунктуацията на сложното смесено изречение?

 8. Къде не е допусната грешка в пунктуацията на сложното смесено изречение?

 9. Къде е допусната пунктуационна грешка?

 10. В кои позиции трябва да бъдат поставени запетаи в сложното смесено изречение "Слънцето трябваше да тръгне на запад. То обходи за последен път слънчогледовата нива (1) целуна по челото слънчогледа (2) и потъна в своя дом (3) където го чакаха хладните обятия на солените пясъци (4) и древните танци на медузите." (П. Дубарова)

Сложно смесено изречение. Пряко и непряко предаване на чужда реч

Тестът има за цел да провери теоретично и практически знанията на седмокласници по посочената тема.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:49:08
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin