ДЗИ по История и цивилизация

Тестът съдържа 30 задачи по история и цивилизация и задача за отговор на исторически въпрос. Тук е само тестовата част на изпита.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-03-06 01:14:59
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Началото на епохата на Средните векове съвпада по време с:
 2. Коя особеност на обществения живот на славяните е пропусната в текста от „Историята” на Прокопий Кесарийски?
  „Тези народи – славини и анти – не се управляват от един човек, но от старо време живеят в ____________ и затова винаги общо разглеждат полезните и трудни работи.“
 3. Първият помощник на българския хан носел титлата:
 4. Кое събитие спряло арабската експанзия в Югоизточна Европа?
 5. Посочете събитието, което се е случило през 893 година:
 6. Посочете владетелите, управлявали България в началото на татарските нашествия в Европа:
 7. Портрет на българския владетел Иван Александър със семейството му е запазен:
 8. Кое НЕ е причина за завладяването на българските земи от османците?
 9. Константин Костенечки е:
 10. Кое НЕ е последица от българските въстания, избухнали в края на ХVІІ век?