Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Моделът на Атинската демокрация се оформил окончателно при:

 2. "Герусия" означава:

 3. Одриската държава била основана:

 4. І. Атина - градът на свободното слово

  До края на V в. пр. хр. управлението на Атина било в ръцете на:

 5. Реформите на Солон били насочени срещу:

 6. Тиранинът Пизистрат застанал начело на Атина през:

 7. Народното събрание в Атина се нарича:

 8. ІІ. Спарта – градът на хоплитите

  Кое не се отнася за Спарта:

 9. Кой бил органът за контрол над герусията и царете в Спарта:

 10. Кое не било характерно за спартанското възпитание:

Древна Елада - част II

Тестът е втора част на публикувания вече в сайта тест за Древна Елада. Включва 20 въпроса, всеки от тях има по един верен отговор. Въпросите акцентират следните теми: Атина - градът на свободното слово; Спарта – градът на хоплитите; Пелопонеската война; Македонската империя; Траките;

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:48:02
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin