Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Текстовият отрязък:

    Стихотворението "Опълченците на Шипка" е финално във Вазовия поетически цикъл "Епопея на забравените" 

   

    е подходящ за:

 2. В стиха "едно име ново, голямо, антично / като Термопили славно, безгранично" подчертаният израз е:

 3. Основният композиционен похват при изграждането на одата "Опълченците на Шипка" е:

 4. Подчертаният израз в стиха ,,...и в нашта история кат легенда грей" е:

 5. Кое от изброените художествени средства е използвано в израза "желязото срещат":

 6. В контекста на творбата образът на Балкана символизира:

 7. Кой от изброените белези не е присъщ за жанра на одата:

 8. Кой от посочените цитати съдържа сравнение:

 9. С кой от следните редове не може да бъде продължено твърдението: Одата утвърждава  националното достойнство на българина като...:

 10. Кой от следните похвати е използван в стиха "Щурмът отчаян, отпорът е лют":

"Опълченците на Шипка", Иван Вазов

Тестът е върху одата на Вазов "Опълченците на Шипка" от цикъла "Епопея на забравените" и е съобразен с учебната програма по литература за 7 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:44:07
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin