Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от твърденията за Захари Стоянов е грешно?

  2. Книгата на Захари Стоянов "Записки по българските въстания" се появява на бял свят:

  3. В основата на сюжета на "Записки по българските въстания" са:

  4. Отбележете грешното твърдение:

  5. Основното при представянето на отделните личности в "Записки по българските въстания" е:

  6. Какво е подзаглавието на "Записки по българските въстания"?

  7. Книгата е едновременно: /отбележете невярното твърдение/

  8. Посочете невярното твърдение за поробителите според "Записки по българските въстания":

  9. Кое от посочените заглавия не е от "Записки по българските въстания"?

  10. Хвърковатата чета е предвождана от:

Захари Стоянов

Тестът е съобразен с учебната програма по БЕЛ за 11 клас. Въпросите са ориентирани около личността на Захари Стоянов и около основни сюжетни и композиционни особености на творбата му „Записки по българските въстания”, както и около творческата история на посоченото вече произведение.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:43:53
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin