"Робинзон Крузо"

Въпросите от теста са съобразени с учебната програма по БЕЛ за 10 клас. За тяхното решаване са необходими знания за житейския и творческия път на Даниел Дефо, както и знания за съдържанието, композицията, сюжета и героите в романа „Робинзон Крузо”.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:43:36
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Даниел Дефо е завършил:

  2. Памфлетът "Чистокръвният англичанин" Даниел Дефо пише срещу:

  3. Какво се случва, когато Даниел Дефо е осъден на излагане на позорния стълб заради своята брошура "Най-краткият път да се справим с дисентерите"?

  4. Литературното наследство на Даниел Дефо: /отбележете грешното твърдение/

  5. Даниел Дефо е един от създателите на:

  6. Кое от твърденията е грешно?

  7. Повечето от героите на романите на Дефо са:

  8. Коя от изброените творби не е написана от Даниел Дефо?

  9. Кое от твърденията за романа "Робинзон Крузо" не е вярно?

  10. Колкото повече Робинзон Крузо се отдалечава и дистанцира от социалната среда, от която корабокрушението го е откъснала: