Библията

Тестът е съобразен с учебната програма по БЕЛ за 9 клас. Въпросите са насочени към съдържанието на Библията и към значението и посланията на основни библейски мотиви и истории. Тестът проверява и познанията относно съдържанието на основни текстове от Библията.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:43:28
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Отбележете грешното твърдение:

   

   Йосиф .......

 2. След като възкръсва, Исус се явява първо пред:

 3. Старият завет е:

 4. Отбележете грешното твърдение:

 5. Понятието политеизъм означава:

 6. Коя от изброените книги не е от Стария завет:

 7. Коя от изброените книги не е от Новия завет:

 8. Довършете изречението:

   Мойсей не е .........

 9. Заради каква беда фараонът отстъпва пред Мойсей и му позволява да изведе израилтяните от земите му?

 10. Коя книга от Стария завет съдържа десетте божи заповеди?