Иван Вазов - ПРОЗА

Тест върху Иван Вазов - ПРОЗА. въпроси за проверка на знанията.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-03-05 01:28:45
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от произведенията НЕ се вписва в поредицата от Вазови творения съобразно мястото на създаване?
  2. За кого от героите на „Чичовци” се отнася следната портретна характеристика” … человече дребно, сивооко, с четиняста коса и мустаки, с исполински нос и голямо честолюбие”?
  3. Как са пресъздадени измеренията на турското робство в повестта „Чичовци”?
  4. Милена Цанева пише: „Чичовци” е повест сякаш в два плана. Първият план, това е самият сюжет – дребни битови епизоди от един застоял живот, колоритни образи на българи, израсли под тежката сянка на робството. „Какъв не е вторият план на изображение?
  5. Какво от ежедневието на чичовците НЕ е характерно за пародийното звучене на повестта „Чичовци”?
  6. На кой ред са изброени само имена на герои, които Иван Вазов включва в повестта „Чичовци” и в романа „Под игото”?
  7. Героите в романа „Под игото” могат да бъдат обединени съобразно социалния си статус, възраст, отношение към националноосвободителното движение. На кой ред в една от двойките герои е нарушен принципът на обединение?
  8. За кого от героите от романа „Под игото” е валидна следната характеристика: „Обаятелна личност с ренесансово жизнелюбие и авантюристичен дух, умело съвместяващ предаността към делото и приятеля с бохемството.”?
  9. В персонажната система на романа „Под игото” героите са разделени от повествователя на два лагера съобразно един принцип. Кой е той?
  10. Как е пресъздаден битът в романа „Под игото”?