Тест по БЕЛ за 12-ти клас

Тестът включва 15 въпроса по български език и литература и е предназначен за ученици от 12-ти клас. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:38:24
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

  2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

  3. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

  4. В кой от ред фразеологичните съчетания са синоними?

  5. Кой от посочените герои НЕ е от епическо произведение?

  6. Спотаената болка от непостижимо щастие, приглушената тъга и носталгично призованият стих характеризират поетичния свят на:

  7. За кое от посоченитепроизведения се отнася наблюдението? Разказът ни въвлича в историята на една красива жена, участвала в най - тежкото от престъпленията – убийството.

  8. От кое произведение са стиховете?...И близко, до уши,/ Чух tambourin; - ръката, що го носи,/ Ме перна по лице, с изкуствен лозов лист:/„Хей, смърт, дай на живота път! Oh qu’il est triste...”

  9. Кое от посочените изразни средства не е употребено в цитата? Спи градът в безшумните тъми./ На нощта неверна верен син,/ Бродя аз бездомен и самин-/ А дъждът ръми, ръми, ръми...

  10. Коя от посочените теми отсъства в Ботевата поязия?