Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Хигиената е част от профилактичното направление в:

  2. Посочете най-изчерпателно изброените социално-икономически фактори, влияещи на растежа и развитието:

  3. Заниманията в детските градини имат продължителност в зависимост от:

  4. В българското училище в часовете по физическо възпитание най-често намират място:

  5. Дневният режим е научно обоснован ред на труд и почивка, съобразен с:

  6. Основните хранителни вещества са:

  7. Контролът по спазването на изискванията към факторите на средата в детската градина се осъществява от:

  8. Заболявания, които имат тясна връзка с рисковите фактори на училищната среда, специфични училищни заболявания:

  9. Бактериални заболявания са:

  10. В различните органи на човешкия организъм могат да паразитират около:

Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология

Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:38:08
Предмет: Психология
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin