Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти

Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:37:27
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Финансовото управление на предприятията, опериращи зад граница изисква съобразяване с фактори отнасящи се до:

  2. От позицията на МФМ страновия риск се свързва с:

  3. Характерно за финансовото управеление на ТНК в контекста на теорията за жизнения цикъл на продукта е:

  4. Познати са различни рейтинги, определящи странови и кредитен риск, като тези на:

  5. Кредитния рейтинг служи за оценка на:

  6. Обикновено рейтинг „ВВВ” се счита за:

  7. Премията по CDS контракти служи като застраховка срещу:

  8. Облагането на задгранични доходи на компаниите се извършва:

  9. Сред основните принципи на управление на задълженията от страна на ТНК е печалбата да се натрупва в юрисдикции с:

  10. Съгласно модела за спогодба за двойно данъчно облагане на ОИСР печалбата се облага: