Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Агенцията за държавна финансова инспекция отчита своята дейност пред:

  2. Съгласно ЗДФИ дейността на Държавната финансова инспекция се основава на принципите:

  3. Държавната финансова инспекция осъществява контрол за:

  4. Кой от посочените елементи не се включва в системата от въздействия:

  5. В какви форми се проявяват мерките за отстраняване на нарушенията:

  6. Какви са изискванията към писмените указания:

  7. Писмените указания притежават:

  8. Кое от изброените твърдения отразява вярната дефиниция на способите на контрола?

  9. Въз основа на кой от изброените критерии класифицираме контрола на документален и фактически?

  10. Способ за фактически контрол е:

Тест върху Агенцията за държавен финансов контрол за студенти от 3-ти курс

Тестът се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Финанси, Финансов контрол и структурите на държавна администрация.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:36:48
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin