Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя е правилната последователност на фазите от жизнения цикъл на развитие на информационните системи:

  2. Причини за разработване на нова информационна система и подмяна на съществуващата са:

  3. Технико-икономическото проучване се извършва с цел:

  4. Оценката на съществуващата информационна система се извършва в рамките на етап:

  5. Предложения за възможни алтернативни решения за изграждане на информационна система се подготвят и обсъждат на етап:

  6. Анализ на обхвата, вида и обема на данните, които трябва да бъдат обработвани в информационната система се извършва на етап:

  7. Характерът и изискванията към новата информационна система се определят на етап:

  8. Как може да бъде подобрено функционирането на организацията при внедряването на една нова система се оценява на етап:

  9. Една от дейностите, която се извършва в рамките на етап „Анализ“ от жизнения цикъл на развитие на информационните системи е:

  10. Описанието на входящите данни, обработката и изходящата информация се извършва на етап:

Тест по Информатика над "Системен анализ и проектиране" за студенти от 1-ви курс

Тест по информатика за 1 курс в УНСС, въпросите са част от базата данни, от която се теглят въпроси за изпита през сесията. Ще бъде от полза на всички, независимо каква специалност са, защото преподавателят (доц. Кирилов) води курса на абсолютно всички. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:36:11
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin