Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Понятиятa „предприемач“ и „предприемачество“ са дефинирани от:

  2. Първите симптоми за свиване на темпа на развитие на строителното предприемачество се появяват през фазата на:

  3. Взаимодействие на икономическата основа при запазване на организационната самостоятелност на строителното предприятие е характерна за:

  4. Към специфичните нормативни актове засягащи пряко строителното предприемачество се отнасят:

  5. Разлика в жизнените стандарти е източник за нововъведения:

  6. Дали една организация може да бъде определена като предприемаческа зависи от:

  7. Организацията очаква благоприятно развитие в бъдещ период, ако преобладаващата част от стоките са в:

  8. Потенциалните възможности на предприемаческата печалба се определят на етапа на:

  9. Основни въпроси относно интересите на собствениците на терена и строителния предприемач се уточняват:

  10. Към външните предприемачески анализи се отнасят:

Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс

Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:35:24
Предмет: Предприемачество
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin