Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основно изискване при управлението на бизнес проекти е:

  2. Кой носи отговорността при успех или при провал на бизнес проекта:

  3. Посочете правилната организация, която издава сертификати А,B,C и D за ръководители на проекти:

  4. Екипът за управление на проекта има нужда от експерти, които притежават:

  5. Броят на членовете на екипа за управление на проекта е в зависимост от:

  6. Осигуряването на паричните средства за реализиране на бизнес проекта е приоритет на:

  7. Организиране на провеждането на обществени поръчки по дейности на проекта е приоритет на:

  8. Становища относно прилагането на законодателството се предоставят от:

  9. Как се избират външните изпълнители на бизнес проекти, финансирани от евро фондовете:

  10. Коя от посочените е функция на експерта по архива:

Тест по Управление на бизнес проекти за студенти от 5-ти курс

Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Един от вариантите (тест номер 5) по дисциплината. Предназначен е за студенти от 5-ти курс, които изучават менажирането на бизнес проекти.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:34:12
Предмет: Мениджмънт проекти
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin