Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В съвременни условия държавната намеса в икономиката е:

  2. Под икономизация на политиката се разбира:

  3. Стопанската реформа в България е:

  4. Делът на сивата икономика в България се оценява;

  5. За първи път понятието „икономическа сигурност” е определено от:

  6. Във възгледите на икономистите преобладава разбирането, че:

  7. Най-общо икономическата сигурност може да се определи като:

  8. За системата на Националната сигурност основополагаща е:

  9. Кой от посочените не е обект на икономическата сигурност:

  10. Коя от посочените задачи не бива да е прерогатив за държавата според Адам Смит:

Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс

Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:33:44
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin