Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс

Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:33:12
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от следните позиции се отнася към банковите активи?

  2. При коя от двете ситуации, при равни други условия, ликвидността на банката се увеличава,но печалбата намалява:

  3. При увеличаване на рисковия профил на активите:

  4. Коефициентният анализ на ликвидността на банката се прилага,когато:

  5. Нето-ликвидната позиция на банката изразява:

  6. В групата на А, чувствителни на пазарните колебания на лихвените проценти, не се отнасят:

  7. Характерно за банките в сравнение с фирмите е, че рентабилността на А (ROA) е:

  8. Чистият лихвен марж на банката се изчислява като:

  9. Рентабилността на А (ROA) на дадена банка е 1,5%, а рентабилността на нейният СК (ROE) е 30%.Колко е капиталовия мултипликатор на банката (ЕM)?

  10. Дадена банка има следните показатели: доходност (възвръщаемост) на активите 8%, дял на печалбата в доходите 9% и капиталов мултипликатор 15.Колко е рентабилността на СК на банката?