Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Повишаването на цената на дадена стока ще доведе до:

  2. Намаляването на цената на дадена стока ще бъде свързано със:

  3. Въвеждането на нова, по-производителна технология в производството на определена стока ще доведе до:

  4. Пазарно равновесие е налице при:

  5. Ако равновесната цена на дадена стока е 20 лв., установяването на максимална цена от 25 лв. ще доведе до:

  6. Установяването на минимална цена ще има резултат, ако:

  7. Цената на дадена стока ще бележи тенденция на нарастване, ако:

  8. Едновременното нарастване на търсенето и намаляване на предлагането на дадена стока ще предизвика:

  9. При равни други условия увеличаването на цената на дадена стока А ще доведе до:

  10. Когато процентната промяна в търсеното количество е по-малка от процентната промяна в цената на стоката:

Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс

Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:31:13
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin