Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Макроикономиката изучава:

  2. Макроикономическата наука:

  3. Националната икономика представлява:

  4. Възстановяване на производствените ресурси,притежавани от домакинския сектор става:

  5. Брутен вътрешен продукт-това е:

  6. Дефлаторът е по-голям от 100%, когато:

  7. Наличните капиталови активи от домакинския сектор намаляват, когато:

  8. По своята същност националния доход представлява:

  9. Съвкупно предлагане-това е:

  10. Съвкупното предлагане може да бъде:

Тест по Макроикономика за студенти от 3-ти курс

Тестът се състои от 60 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по Макроикономика в 3-ти курс. Обхваща пълната гама от изучен материал и въпроси по дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:29:31
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin