Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Думата „дизайн” означава:

  2. Дизайнерът е:

  3. Историческото развитие на дизайна е:

  4. Основните сфери за изява на дизайна са:

  5. Формоизграждането на промишлени изделия е:

  6. Съдържанието на промишления продукт определя:

  7. Думата „функция” се разбира като:

  8. Според предназначението си в потребелнието- изделията се делят на:

  9. Под понятието „техническо съвършенство” се разбира:

  10. Основен критерий за „полезността” на предметите е:

Тест по дизайн за студенти

Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дизайн.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:29:15
Предмет: Ергономия и промишлен дизайн
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin